บว.ร่วมพิธีวางศิลาฤกธ์การก่อสร้างอาคารเรียน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมพิธีวางศิลาฤกธ์การก่อสร้างอาคารเรียน


วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ร่วมพิธีวางศิลาฤกธ์การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุลาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ห้องเรียนโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน เป็นประธานในพิธี ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) จ.เชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 15 ธันวาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
94
Yesterday
246
Online
1