บว.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกวางสี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกวางสี


เมื่่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ต้อนรับนักศึกษาดูงานโครงการบริการวิชาการด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Guangxi University Ph.D.Program ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 8 ธันวาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046848 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
160
Online
1