พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี


บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 โดยมี รองศาสราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญ โดยงานนี้ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิตวิทยาลัยและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้รักและผูกพันธ์กับองค์กร เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป
โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015615 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
160
Online
1