ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น-ดีมาก

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น-ดีมาก


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 44/2560 เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

  1. 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่องผลการพิจารณารางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก
  2. 2. รูปแบบการจัดทำ Graddigest จัดทำขนาด A5 


โพสต์เมื่อ : 10 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109374 s.

Visitors
Today
94
Yesterday
246
Online
1