งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน”


รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน” ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน  2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นประธานในพิธี

โพสต์เมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0625 s.

Visitors
Today
94
Yesterday
246
Online
1