ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chungbuk National University

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Chungbuk National University


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประสานงานจาก Chungbuk National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท เพื่อศึกษาใน Spring Semester 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - เดือนมิถุนายน 2561 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  โดยให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ คณะละ 1 รายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้สามารถประสานงานเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจันทร์วิมล เลิศอนันต์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ โทร.053-943668 อีเมล์ irdcmu@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์เมื่อ : 20 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031249 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1