ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 ประจำปี 2560


สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (สำนักงาน กสทช.) เปิดโอกาสให้น้องๆ เข้าโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 NBTC VOLUNTEERS "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างอาสาสมัครด้านโทรคมนาคมเพื่อสังคม ที่พร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนในพื้นที่ชนบทและด้วยสังคมปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งยังคงมีชุมชนเป้าหมายของโครงการที่ยังขาดโอกาสในการเรียนรู้ ดังนั้นภายใต้การทำงานของโครงการ อาสาสมัครจะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนความรู้ ส่งเสริมความเข้าใจและประโยชน์ของเทคโนโลยี บนโลกของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ให้กับชุมชนในมิติต่างๆ โดยมีศูนย์ USO NET เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับชุมชน


สมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ 4 NBTC VOLUNTEERS "อาสาสมัคร ปันสุข เพื่อชุมชน" ได้ที่ http://www.nbtcvolunteers.com/register.php

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่  Website :www.nbtcvolunteers.com หรือ Facebook : NBTC Volunteers 2017

แหล่งที่มา : http://www.nbtcvolunteers.com/home.php

 

โพสต์เมื่อ : 18 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187498 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1