ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET Student Week, Universitas Indonesia

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET Student Week, Universitas Indonesia


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ASEA-UNINET 2017 Student Week, Jakarta Indonesia ภายใต้หัวข้อ Sustainable Development : A Multidisciplinary Approach จัดขึ้น ณ Universityies Indonesia ในวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ศึกษาโปรแกรมระยะสั้นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะได้รับ 3 หน่วยกิต (44 ชั่วโมง) จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับท่านผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารแนบ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

โพสต์เมื่อ : 12 ตุลาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015616 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
160
Online
1