การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย “Workshops and Lectures”

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย “Workshops and Lectures”


ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการบรรยาย “Workshops and Lectures”โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Brenda C. Litchfield, Fulbright Scholar from America กำหนดจัดทุกวันพฤหัสบดี จำนวน ๕ ครั้ง เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 1-๓๑๖ ชั้น ๓ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

วัน

หัวข้อ

1. วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
(October 12, 2017)

Designing Educational Research
(การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา)

2. วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
(October 19, 2017)

Designing Effective Instruction
(การออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ)

3. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
(November 23, 2017)

Increasing Student Motivation
(การเพิ่มแรงจูงใจของนักเรียน)

4. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
(November 30, 2017)

Designing Blended and Online Courses
(การออกแบบหลักสูตรผสมผสานและหลักสูตรออนไลน์)

5. วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560
(December 7, 2017)

Active Learning Strategies for the Classroom
(กลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้งานได้ในห้องเรียน)

 

                        รับสมัครผู้สนใจจำนวนจำกัดเพียง ๒๐ คนต่อกิจกรรมฯ first-come-first-served สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสุธาลี ทองมี โทร.053-942422 หรือ E-mail: suthalee.t@cmu.ac.th

ลงทะเบียน/Register ... คลิกที่นี่/Click here

โพสต์เมื่อ : 29 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
94
Yesterday
246
Online
1