บว.ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวโพสต์เมื่อ : 21 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
103
Yesterday
246
Online
1