ประชาสัมพันธ์เรื่อง การอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เรื่อง การอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วม การอบรมจริยธรรมการวิจัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางออนไลน์ที่ http://cmurec.in.cmu.ac.thโพสต์เมื่อ : 21 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.15625 s.

Visitors
Today
92
Yesterday
246
Online
1