บว.ร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอย ปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมพิธีรับน้องขึ้นดอย ปี 2560


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร เลขานุการ บุคลากร สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี 2560 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีนักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอย เพื่อไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140626 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1