พิธีเปิดสำนักงาน Kyoto Institute of Technology (KIT)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : พิธีเปิดสำนักงาน Kyoto Institute of Technology (KIT)


บัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีเปิดสำนักงาน Kyoto Institute of Technology (KIT) และเปิดหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Joint Master's Degree Program in Architecture) ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30-11.30 น. โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยโพสต์เมื่อ : 7 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046875 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1