งาน "4ทศวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ขันโตกฮ่วมใจ๋ บายศรีสู่ขวัญ"

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : งาน "4ทศวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ขันโตกฮ่วมใจ๋ บายศรีสู่ขวัญ"


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "4ทศวรรษ บัณฑิตวิทยาลัย ขันโตกฮ่วมใจ๋ บายศรีสู่ขวัญ" โดยมีนายจิรชาติ ใคร้มา นายกสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 29 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.109377 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1