บว. มอบของที่ระลึกแด่ นางสาวพรรณี อรุณวิไล

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. มอบของที่ระลึกแด่ นางสาวพรรณี อรุณวิไล


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 15.15 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบของที่ระลึกและแสดงความขอบคุณเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของนางสาวพรรณี อรุณวิไล ณ ห้องการเงิน การคลัง และพัสดุ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยโพสต์เมื่อ : 23 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.093751 s.

Visitors
Today
176
Yesterday
160
Online
1