บว.ร่วมพิธีสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมพิธีสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี คณะการสื่อสารมวลชน ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 23 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1