บว.จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น-ดีมาก ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น-ดีมาก ปีการศึกษา 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 36/2560 เรื่อง การให้รางวัลปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560 ได้จัดให้มีรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก แก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
      1. ยกย่องนักศึกษาในความอุตสาหะวิริยะและอุทิศตนในการทำปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพน 
      2. ให้กำลังใจอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ควบคุมดูแลการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ 
      3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ปริญญานิพนธ์ที่มีคุณภาพอัตนจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ : 10 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031251 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1