บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำผู้บริหาร และให้โอวาทนักศึกษาใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1