บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุน TA/RA ปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุน TA/RA ปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2560 และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทุน ณ ห้องประชุม 1-101 ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยโพสต์เมื่อ : 7 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.093751 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1