ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19


สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับ บทความวิชาการและบทความวิจัย ที่เกี่ยวกับเรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) และได้รับค่าตอบแทนจำนวน 3,000 บาท ผู้สนใจกรุณาส่งแบบฟอร์มส่งบทความ พร้อมกับบทความวิชาการมายังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 โดยจะประกาศผลบทความที่ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ 02-141-9519 -20 email : kpicongress19@kpi.ac.th หรือ saranyu@kpi.ac.th , jaruwan@kpi.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://kpi.ac.th/kpicongress19-callpapers2560.html
โพสต์เมื่อ : 4 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015615 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
160
Online
1