ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาผู้รับทุนความร่วมมือรัฐบาล ไทย-ลาว (TICA) มอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณและขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปเตรียมตัวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โพสต์เมื่อ : 20 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
105
Yesterday
246
Online
1