หนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?"

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : หนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?"


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ผลิตหนังสั้นเรื่อง "ปล่อยนก ... บุญหรือบาป ?" เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจเรื่องการปล่อยนกอย่างถูกต้อง จึงได้เผยแพร่หนังสั้นนี้

โพสต์เมื่อ : 14 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1