ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award


ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้ร่วมกันสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2018  TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (ผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) หรือ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) และนักวิจัยรุ่นกลาง (ผู้รับทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)) ที่มีผลงานโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เพื่อเป็นกำลังใจให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยผู้รับทุน

นอกจากนี้ สกว. ยังได้จัดให้มีรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางที่สร้างนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใน Thailand 4.0 ดังรายละเอียดในไฟล์แนบ  โดยจะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลและมอบโล่เกียรติยศในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 17 ในวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

นักวิจัยที่สนใจ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลจะต้องส่งเอกสารสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลด้วยตนเองทางเว็บไซต์  http://asia.elsevier.com/trfohecscopus2018 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560  โพสต์เมื่อ : 13 กรกฏาคม 2560  


  GSCMU


  บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพิ่มเพื่อน

  Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

  Graduate School, Chiang Mai University
  239, Huai Kaew Road, Muang District,
  Chiang Mai, Thailand, 50200
  0.015625 s.

  Visitors
  Today
  67
  Yesterday
  246
  Online
  1