คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2017

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2017


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2017 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องบรรยาย 1 อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 12 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.062501 s.

Visitors
Today
177
Yesterday
160
Online
1