บว. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.15 น. คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจในตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นเกียรติประวัติแก่นักศึกษาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาคนอื่นต่อไป ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย  

โพสต์เมื่อ : 7 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.09375 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1