บว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนระงับอัคคีภัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนระงับอัคคีภัย


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนระงับอัคคีภัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี คุณสมศักย์ บุญธิมา คุณพงษ์ศักดิ์ สอนไม้ และคุณอุดม เบ้าเจริญ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติรับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 5 กรกฏาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1