ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างหอผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว โรงพยาบาลสวนดอก

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างหอผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาว โรงพยาบาลสวนดอก


โรงพยาบาลสวนดอกจะสร้างหอผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจระยะยาวขึ้น  เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยหลายรายยังไม่ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แต่ก็ไม่สามารถที่จะหย่าเครื่องช่วยหายใจได้ในระยะสั้น หรืออาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตที่เหลือ ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่และจำนวนเตียง จำนวนเครื่องช่วยหายใจมีจำกัดในทุกรพ. ทุกพื้นที่และประเทศไทยยังขาดแคลนสถานรับดูแลผู้ป่วยประเภที้ภายนอกโรงพยาบาล และเราไม่ได้ต้องการให้ผู้ป่วยที่ติดเครื่องช่วยหายใจมานอนรอในโรงพยาบาลแบบไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือนอนรอภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในรพ. เราจึงต้องการจะใช้หอผู้ป่วยนี้เพื่อที่เป็นโมเดลและใช้เป็นสถานที่พักฟื้น กายภาพบำบัด เตรียมผู้ป่วย และฝึกสอนเพื่อเตรียมญาติ  ในการกลับไปใช้เครื่องช่วยหายใจและดูแลกันต่อที่บ้าน อาจจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการใช้ทรัพยากร ทางรพ.มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลผู้ป่วยลักษณะนี้ให้ครบวงจร ทั้งการบริการ การวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปยังสถานบริการ รพ. สาธารณสุขแห่งอื่น แต่แน่นอนว่ายังขาดงบประมาณอีกมาก จึงอยากจะบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาและเชิญชวนมาบริจาคนะครับ สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดข้างล่าง เงินบริจาคทุกเม็ดจะนำไปใช้เพื่อการดูแลและไปถึงผู้ป่วยและญาติอย่างแน่นอน

ขอบคุณครับและขออนุโมทนามาล่วงหน้า

(ทางรพ. ออกใบอนุโมทนา/ลดหย่อนภาษีให้ครับ)

ผศ.นพ. อติคุณ ลิ้มสุคนธ์
หน่วยโรคการหายใจ เวชบำบัดวิกฤตและภูมิแพ้
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 28 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.218749 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1