ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


นักศึกษาผู้รับทุนความร่วมมือรัฐบาล ไทย-ลาว (TICA) มอบกระเช้าผลไม้แด่รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณและขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปเตรียมตัวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1