บว.ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (Faculty of Forest Sciences) ซึ่งเข้ามาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 21 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1