งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : งานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560


กรมสุขภาพจิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560  ภายใต้เรื่อง "ซึมเศร้า ... เราคุยกันได้" (Depression : Let's talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  http://aimhc.net/

  โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


  GSCMU


  บัณฑิตวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เพิ่มเพื่อน

  Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

  Graduate School, Chiang Mai University
  239, Huai Kaew Road, Muang District,
  Chiang Mai, Thailand, 50200
  0.171875 s.

  Visitors
  Today
  66
  Yesterday
  246
  Online
  1