ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ผู้รับทุน TICA มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณแด่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาผู้รับทุนความร่วมมือรัฐบาล ไทย-ลาว (TICA) มอบกระเช้าผลไม้แด่รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณและขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปเตรียมตัวศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โพสต์เมื่อ : 9 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1