ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์คู่มือสิทธิการรับบริการด้านสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้นักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั่วไป  ได้ดำเนินการด้านการบริการอนามัยนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือทางเว็บไซต์ http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/archives/6068 ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานในเรื่องดังกล่าวได้ที่ นางสาวสุกัญญา อินทชัย พนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานทุนและบริการ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0-5394-3047

โพสต์เมื่อ : 30 พฤษภาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1