ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นพลเมืองโลก (Student Leaders Development towards Global Citizenship Program) ระหว่างวันที่ 12-18 มิถุนายน 2560 ณ Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ให้แก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเชิญชวนผู้นำนักศึกษาเข้าทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ EPTUS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบได้ที่ sdd.oop.cmu.ac.th ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560  และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ sdd.oop.cmu.ac.th/ และยื่นใบสมัครได้ที่งานนักศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-5394-3044 หรือที่ http://sdd.oop.cmu.ac.th/th/archives/6001

โพสต์เมื่อ : 11 พฤษภาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1