บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมหารือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)


เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเชียงดาว โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและพบปะหารือกับผู้บริหารและ อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้รับทุนรัฐบาลไทย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อรับฟังการปฐมนิเทศนักศึกทุนรัฐบาลไทย ภายใต้ความร่วมมือไทย-ลาว ประจำปี 2560 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
โพสต์เมื่อ : 20 เมษายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1