รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 9/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4 คน คณะกรรมการได้ดำเนินการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 มีผู้ที่ได้คัดเลือกดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ณ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดวัดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ : 28 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
62
Yesterday
246
Online
1