ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก (วว.)


โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท - เอก ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (proposal) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ นางสาวณัฐฐิณีย์ อดุลพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการฯ อาคารวิจัยและพัฒนา 1 ชั้น 7 ห้อง 1715 โทร 0-2577-9177 และ ประกาศผลในวันที่ 28 มีนาคม 2560 e-mail: nuttinee@tistr.or.th website: tistr.or.th

โพสต์เมื่อ : 13 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187502 s.

Visitors
Today
138
Yesterday
246
Online
1