ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560


เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 14  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ให้การต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 9 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187504 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1