บว.จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติและนานาชาติ


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (42nd NGRC) และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ (6th iGRC 2017) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานฯ และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดคู่ขนานกับการประชุมวิชาการเสนอผลงานฯ ในครั้งนี้
โพสต์เมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140625 s.

Visitors
Today
69
Yesterday
246
Online
1