ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"


ประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอรับประกาศนียบัตรการสัมมนาวิชาการ "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ให้มารับประกาศนียบัตรได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ห้องจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โพสต์เมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1