การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Graduate Games 2016)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Graduate Games 2016)


เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Graduate Games 2016) โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาแบดมินตัน อาคารกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์เมื่อ : 17 มกราคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015625 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1