โครงการบัณฑิตสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : โครงการบัณฑิตสัญจร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ


วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้เป็นประธานอบรมข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

โพสต์เมื่อ : 12 มกราคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031249 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1