บว. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่


เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 5 มกราคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
104
Yesterday
246
Online
1