บัณฑิตวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บัณฑิตวิทยาลัย เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559
โพสต์เมื่อ : 4 มกราคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
214
Yesterday
246
Online
1