บว.จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ"


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "จริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตะหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมการทำวิจัย และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมสนการทำวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 http://www.grad.cmu.ac.th/seminar6004/

โพสต์เมื่อ : 4 มกราคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.093749 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1