การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2559


เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมดอยตุง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับที่ประชุมฯ ในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 26 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.140626 s.

Visitors
Today
64
Yesterday
246
Online
1