บว. ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และรับมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป จากนั้นได้เป็นประธานประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับที่ประชุมฯ ในครั้งนี้

โพสต์เมื่อ : 14 ธันวาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.046874 s.

Visitors
Today
67
Yesterday
246
Online
1