อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)”

รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการคณะ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 ห้อง 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลจาก : http://www.grad.ku.ac.th/2016/11/22/591121-ithesis/

โพสต์เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
106
Yesterday
246
Online
1