บว. จัดอบรมการใช้โปรแกรมการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว. จัดอบรมการใช้โปรแกรมการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรจากคณะเข้าร่วมในการอบรม ณ ห้อง 3-201/5  ชั้น 2 อาคาร 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.062498 s.

Visitors
Today
66
Yesterday
246
Online
1