ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน :

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ ห้อง ๑-๓๑๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

โพสต์เมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.03125 s.

Visitors
Today
105
Yesterday
246
Online
1