บว.ร่วมงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส คณะทันตแพทยศาสตร์

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ร่วมงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส คณะทันตแพทยศาสตร์


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมด้วย ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เข้า ร่วมพิธีเปิดงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสต์เมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.187503 s.

Visitors
Today
63
Yesterday
246
Online
1